استفاده کنندگان از صورت های مالی ( درس دوم )

accounting-7

استفاده کنندگان از صورت های مالی :

در درس قبلی با صورت های مالی به عنوان محصول نهایی چرخه حسابداری آشنا شدید در این درس می خواهیم ببینیم این محصول مورد استفاده چه کسانی قرار می گیرد.

به طور کلی تمام کسانی که از صورت های مالی استفاده می کنند را می توان به دو دسته استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کنیم.

استفاده کنندگان درون سازمانی شامل اداره کنندگان یک واحد تجاری مثل هیات مدیره و مدیر عامل، مدیران اجرایی و سرپرستان عملیاتی که برای تصمیم گیری صحیح، بودجه ریزی و پیش بینی ها به این اطلاعات نیاز دارند و اصولاً مدیران برای ارزیابی واحد خود و برای تصمیم گیری در جهت گسترش یا کاهش فعالیت های یک قسمت، برای تعیین میزان پولی که می خواهند تامین مالی کنند و … به اطلاعات صورت های مالی احتیاج دارند.

استفاده کنندگان برون سازمانی شامل اشخاص و مراجع قانونی ذینفع مثل:

۱- افراد و سرمایه گذاران: حتماً می دانید که تمام و یا قسمتی از وجه نقد لازم برای شروع فعالیت شرکت را سرمایه گذاران تامین می کنند بنابراین این دسته افراد یا شرکت ها برای اینکه بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری خود را انجام بدهند با این اطلاعات سرو کار دارند.

۲- موسسات و نهادهای دولتی: مثل بورس اوراق بهادار که برای تدوین مقررات حاکم بر بازار، واحد تجاری را ملزم به افشای اطلاعات مالی میکند و یا سازمان های نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی و …

۳- مقامات مالیاتی: همانطور که می دانید مالیات بر اساس اطلاعات مالی ارائه شده شرکت ها وضع می شود.

۴- سایر استفاده کنندگان: کارکنان و اتحادیه های کارگری برای محاسبه حقوق و پاداش خود، حتی انجمن های حمایت از مصرف کنندگان نیز از این اطلاعات استفاده می کنند.

در نهایت، همانطوری که در ابتدای مطلب هم بیان شد استفاده کنندگان از صورت های مالی را کلاً می توانیم به دو گروه استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی طبقه بندی کرد که خود این موضوع هم مبنای تقسیم بندی حسابداری به دو بخش حسابداری مالی و حسابداری مدیریت شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *