آرشیو دسته بندی: مطالب دانشگاهی

آموزش تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد + نمونه فرم

آموزش تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود؟ مقدمه طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق