آرشیو دسته بندی: مدیریت

افزایش سرمایه و انواع آن

افزایش سرمایه و انواع آن یک بنگاه تا زمانی تولید میکند که زیان بیشتر از هزینه ثابت نباشد یعنی بنگاهی که زیان آن بیشتر از هزینه ثابت باشد باید تعطیل شود قانون تجارت هم بر همین اساس تدوین شده است و شرکتهای زیانده مشمول ماده

نکاتی در مورد نحوه ی شروع درست رهبری یک تیم

نکاتی در مورد نحوه ی شروع درست رهبری یک تیم ۱- همدیگر را بشناسید. یکی از اولین اولویت‌ها شناخت اعضای تیم و تشویق آنها به شناخت بیشتر یکدیگر است. همان ابتدا فوراً شروع به حرف زدن در مورد کار ئ نتیجه‌ی وظایف هر کس نکنید