آرشیو دسته بندی: نکات مالیاتی و حسابداری

تعریف مرخصی و انواع آن

تعریف مرخصی و انواع آن مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است. برای همه ما پیش می آید که به سبب بیماری و یا کارهای پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده

اقلام‌ استثنایی در صورت سود و زیان

اقلام‌ استثنایی در صورت سود و زیان اقلام استثنایی‌ باید در محاسبه‌ سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌ منظور شود. مبلغ‌ هر قلم‌ استثنایی‌ (منفرداً یا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌) باید به‌طور جداگانه‌ و ترجیحاً در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ تحت‌ سرفصل‌ درآمد یا

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران مدیران و مسئولان و حسابداران شرکتها لازم است دانش مالیاتی خود را افزایش دهد تا از عواقب تخلف, تأخیر و یا عدم آگهی مصون بمانند . به منظور آگاهی بیشتر اطلاعات زیر که برگرفته از مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم

نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد

۱)موارد زیر به عنوان وجه نقد محسوب نمی شوند: الف)اقلام معادل وجه نقد (بعنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی میگردند) ب )چک های وعده دارو رسید پرداخت های موقت (مانند رسید مساعده کارکنان )که جزء حسابهای دریافتنی به شمار می آیند….. ج)موجودی تمبرهای پستی (بعنوان

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

  موارد مغایرت استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ۱- رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه ، تعدیلاتی باید صورت گیرد که این مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است. ۲-