Tag Archives: حسابداری

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی : حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است که ورودی آن داده ها و اطلاعات و اسناد معاملات مالی است که پس از پردازش به شکل خروجی صورت های مالی و گزارشات مختلف از سیستم خارج می شوند.  چرخه حسابداری:

تعاریف اولیه در حسابداری

تعاریف اولیه حسابداری: برای شروع حسابداری عملی دانستن تعدادی تعاریف و اصطلاحات ضروری به نظر میرسه بخاطر همین سعی کردم تعاریف اولیه حسابداری رو به شکلی ساده در زیر برای شما ارائه بدم. دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع

استفاده کنندگان از صورت های مالی ( درس دوم )

استفاده کنندگان از صورت های مالی : در درس قبلی با صورت های مالی به عنوان محصول نهایی چرخه حسابداری آشنا شدید در این درس می خواهیم ببینیم این محصول مورد استفاده چه کسانی قرار می گیرد. به طور کلی تمام کسانی که از صورت